Gedenken doen we samen!

9 november 2020

Actualiteiten

Let op: Onderstaand bericht bevat informatie die niet meer van toepassing is. Er gelden geen beperkende maatregelen meer. 

November is van oudsher de maand van gedenken, die begint met Allerzielen op 2 november. De katholieke feestdag waarbij de kerkdiensten in het teken staan van herdenken en de dag waarop vele graven worden gezegend en bezocht. In de weken daarna zijn er normaal gesproken diverse herinneringsbijeenkomsten, waarin we samen met nabestaanden hun overleden dierbaren gedenken. Door het uitspreken van hun naam en het branden van een kaarsje, speciaal voor hen. Samen, in de beslotenheid van een mooie kerk of sfeervol uitvaartcentrum, met daarna de mogelijkheid om na te praten met een hapje en een drankje.

Dit jaar is alles anders

De dagen rondom een afscheid, het afscheid zelf; de gehele invulling wordt nog altijd deels bepaald door de covid-regels van dat moment. En nu dus de herinneringsbijeenkomsten die helaas geen doorgang kunnen vinden door de maatregelen. Heel jammer, want deze hadden als altijd een moment van troost en saamhorigheid kunnen bieden.

Oud-stadsdichter uit Eindhoven

Toch willen we de maand van gedenken niet zomaar voorbij laten gaan. We kunnen niet samenzijn, maar wel in verbondenheid dichtbij zijn. Daarom hebben we de Eindhovense dichter Merel Morre gevraagd om onze gedachten in een gedicht te vatten. Met dit gedicht willen we aandacht geven aan eenieder die we missen en troost bieden aan diegenen die iemand missen.