24/7
Bereikbaar
Bellen bij overlijden:

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

Wanneer een dierbare overlijdt komt er veel op je af. Op deze pagina vind je stapsgewijs hoe je op een correcte en zorgvuldige manier een overlijden meldt.

Een overlijden melden gaat via de volgende stappen:

Stap 1: Bel de huisarts (of huisartsenpost ‘s avonds en in het weekend) om het overlijden officieel vast te laten stellen. De arts stelt een verklaring van overlijden op.

Stap 2: Bel Van der Stappen via 040-2895678. Je kan ons bellen ongeacht waar en of je bent verzekerd. Wij zijn altijd bereikbaar. Er komt direct iemand naar je toe indien gewenst (ook ’s nachts). Onze medewerkers nemen de eerste zorg van de overledene op zich.

Stap 3: Breng naaste familieleden, vrienden, en (eventuele) werkgever op de hoogte van het overlijden.

De directe stappen van de overlijdensmelding zijn afgerond. Je kan hiernaast lezen welke instanties er nog meer ingelicht dienen te worden.

Wij kunnen je ook helpen met de vervolgstappen. Download hier onze checklist bij overlijden.

Heeft u graag onze contactgegevens bij de hand?

Scan deze code en krijg gemakkelijk onze gegevens op je telefoon.

Veelgestelde vragen

Een akte van overlijden wordt verstrekt door de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Nadat een arts het overlijden heeft bevestigd, kunt u of uw uitvaartondernemer deze akte aanvragen bij de burgerlijke stand van de betreffende gemeente. Deze akte is essentieel voor diverse administratieve processen na het overlijden.

  • De bank en andere financiële instellingen.
  • Verzekeringsmaatschappijen (zoals levens-, auto- en zorgverzekeringen).
  • Pensioenfondsen.
  • De Belastingdienst.
  • Eventuele werkgevers of onderwijsinstellingen.
  • Organisaties waarbij de overledene een lidmaatschap of abonnement had.

Het overlijden dient binnen zes werkdagen gemeld te worden bij de gemeente waar de persoon is overleden. Dit is doorgaans de taak van de begrafenisondernemer, maar kan ook door nabestaanden worden gedaan.

Dankzij de Basisregistratie Personen (BRP) worden bepaalde overheidsinstanties automatisch geïnformeerd over het overlijden, zoals de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. Echter, voor vele andere organisaties en instanties moet jijzelf of de uitvaartondernemer het overlijden melden.

Het is raadzaam om het overlijden zo snel mogelijk na het overlijden te melden bij de bank van de overledene. Dit zorgt ervoor dat de bankrekeningen tijdelijk kunnen worden bevroren om ongeautoriseerde transacties te voorkomen en om de financiële zaken van de overledene te regelen.

Bij het melden van een overlijden heeft u de volgende documenten nodig:

  • Verklaring van overlijden (afgegeven door een arts).
  • Persoonsbewijs van de overledene (zoals een paspoort of identiteitskaart).
  • Eventueel een trouwboekje.
  • Documenten gerelateerd aan uitvaartverzekeringen of wensen van de overledene.

Als iemand overlijdt zonder nabestaanden, zal de gemeente waar de persoon woonde de uitvaart regelen. Als er een testament of wilsbeschikking is, zal deze worden gevolgd. Zo niet, dan zorgt de gemeente voor een basisuitvaart.