Rouw werkt door onder werktijd

10 augustus 2020

Actualiteiten

Een recent onderzoek toont aan dat een op de tien werkenden die een dierbare heeft verloren, last heeft van een burn-out. Daarnaast ervaart twee op de tien te weinig steun van de werkgever. En een kwart geeft aan langere tijd niet goed te kunnen functioneren.

Weinig ruimte voor rouw

De verlofperiode is meestal kort na een overlijden in de familiekring, zoals vijf dagen na het verlies van een partner of een kind. En als de nabestaande weer aan het werk gaat is, ervaart hij/zij vaak te weinig begrip of medeleven. Want het leven gaat door. Het werk moet af. Maar ook ongemak of onkunde, niet weten wat te moeten zeggen, kunnen redenen zijn om geen aandacht meer te besteden aan een persoonlijk verlies.

Voor iedereen anders

Als uitvaartverzorger zien wij het verdriet van nabestaanden. We weten uit ervaring dat tijd in meer of mindere mate helend kan werken. Dat vraagt echter meestal wel om een langere periode dan het toegekende verlof. Er zit immers geen limiet aan rouw en daarbij ervaart eenieder dit anders. Terwijl de één juist weer snel aan de slag wil als afleiding, wil een ander misschien juist helemaal niet aan werk denken. En dat maakt het lastig om een oplossing te bedenken, waarmee zowel werkgever als werknemer geholpen zijn.

Duidelijkheid, steun en begrip

Mogelijk kan een rouwprotocol hierbij een handig hulpmiddel zijn. Enkele basisregels op schrift, zoals informatie over melding van overlijden, contactmomenten, extra ondersteuning, eventuele werkhervatting, etc. Met, ideaal gesproken, ook ruimte voor persoonlijke aanpassing waar nodig. Daarnaast blijven na terugkeer steun en begrip van collega’s en leidinggevenden onmisbaar. Onlangs hoorden we van een nabestaande dat zij bij terugkeer werd verwelkomd met een onaangename verrassing in plaats van met troost en medeleven. Omdat ze zich in alle consternatie na het plotselinge overlijden van haar partner niet formeel ziek had gemeld, waren haar extra absentiedagen genoteerd als vakantie. Helaas had niemand haar daarop geattendeerd en kon het volgens haar werkgever achteraf niet meer worden aangepast. Dat zijn ervaringen die je er echt niet bij kunt hebben en die je kunt voorkomen met een rouwprotocol.

Wat helpt bij rouwverwerking

Medeleven en begrip helpen bij rouwverwerking. Wat ook helpt, is het kunnen terugkijken op een mooi afscheid. Waarin alles naar wens verloopt. Daarbij kunnen wij u helpen. Vraag gerust vrijblijvend om informatie!