Catharina Ziekenhuis

De zorg voor een overleden patiënt in het Catharina Ziekenhuis bestaat uit de noodzakelijke handelingen na overlijden. Deze handelingen worden namens en voor rekening van het ziekenhuis uitgevoerd. Hierover zijn afspraken gemaakt en de zorginstelling is verplicht deze zorg uit te voeren. Een gedeelte van deze dienstverlening is uitbesteed aan Van der Stappen uitvaartverzorging als zelfstandige mortuariumbeheerder.

Indien de overledene niet binnen drie uur na overlijden is opgehaald door de uitvaartondernemer zal het lichaam uit hygiënisch oogpunt en uit respect voor de overledene worden gekoeld. Dit is conform de afspraken die tussen de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en de branchevereniging organisaties zijn gemaakt. Het hiervoor geldende tarief tref je in onderstaande tarieflijst aan, onder de kopjes Tarieven bij een klinisch overlijden en Tarieven bij een niet-klinisch overlijden.

Bekijk de tarieven
Van der Stappen

Persoonlijke wensen

Daarnaast hebben nabestaanden persoonlijke wensen met betrekking tot de verzorging van een overledene. Dit kan gaan om de keuze van kleding voor de overledene, het kapsel of make-up en sieraden. De nabestaanden zien de overledene graag verzorgd op een wijze die bij de overledene past. Deze afspraken kunnen gemaakt worden via de uitvaartverzorger die wordt ingeschakeld voor het verzorgen van de uitvaart.

Voor het ophalen van een overledene dient telefonisch een afspraak gemaakt te worden via 040-2822272.

Download de algemene voorwaarden