Thuis sterven, mede dankzij de vrijwilligers palliatieve zorg

Als iemand te horen krijgt dat het einde van het leven nadert, is een belangrijke vraag hoe deze laatste levensfase zo comfortabel mogelijk gemaakt kan worden. Hoe wordt de zorg georganiseerd en waar vindt deze plaats? Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70% van de zieke mensen er de voorkeur aan geeft om thuis te sterven. In dit geval is er vaak een grote rol weggelegd voor familie en vrienden als mantelzorger. Ondanks de ondersteuning van professionele thuiszorg kan het 24 uur per dag zorg en aandacht bieden een zware opgave zijn voor mantelzorgers. Het is daarom van grote waarde dat zij dan mede kunnen terugvallen op vrijwilligers, die speciaal zijn opgeleid om palliatief en terminaal zieke mensen bij te staan en mantelzorgers te ontlasten in deze moeilijke periode. Indien het toch niet mogelijk blijkt om thuis te kunnen sterven, is een hospice een prachtig alternatief, zoals we in onze vorige column al beschreven.

Vrijwilligers palliatieve zorg

De vrijwilligers palliatieve zorg hebben hier bewust en gemotiveerd voor gekozen. Met hun levenservaring en praktische scholing hopen ze anderen kosteloos te kunnen helpen bij de zorg en aandacht die palliatief terminaal zieke patiënten nodig hebben in hun laatste levensfase. Ze bieden een luisterend oor aan de zieke maar ook aan de mantelzorger. Door hun aanwezigheid krijgen de mantelzorgers bijvoorbeeld de gelegenheid een boodschap te doen, een middag te bridgen, een kind te bezoeken of gewoon hun verhaal te doen. Zo kan ook de mantelzorger zich geregeld even ontspannen en zo in evenwicht blijven. Zodra men merkt dat de zorg voor een terminaal zieke te zwaar dreigt te worden, kan men hulp vragen bij een vrijwilligersorganisatie palliatieve zorg in de regio. Dat kan ook als een ongeneeslijk ziek familielid al in een ziekenhuis ligt en graag de laatste levensfase thuis wil doorbrengen.

Aandacht voor patiënt en mantelzorger

Naast de extra handen aan het bed is de vrijwilliger vaak een vertrouwenspersoon van de patiënt, bij wie soms gemakkelijker het hart wordt uitgestort dan bij een familielid. Juist een vrijwilliger kan in deze een belangrijke rol vervullen door rust te brengen bij de patiënt en vooral te luisteren.

Vrijwilligers bij u in de buurt

Ook bij u in de buurt zijn er vrijwilligers die u graag bijstaan. Voor Eindhoven kunt u o.a. contact opnemen met Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Op www.vptzeindhoven.nl leest u er meer over. In de omliggende dorpen zijn verschillende vrijwilligersorganisaties werkzaam. Op www.vptz.nl ziet u wie u kunt raadplegen.

Contact

  • Van der Stappen uitvaartverzorging
  • Spaarpot Oost 2
  • 5667 KT  Geldrop
  • Telefoon: 040 2861383
  • E-mail: info@vdstappen.nl

Neem contact op

Bel mij terug

Wij bellen u graag terug als u hier uw naam en telefoonnummer achterlaat.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.